DOMOV - Kanáriky >

DOMOV - Kanáriky

+ 421 948 952 257
Prejsť na obsah
Z obsahu www stránok:
Tieto www stránky vznikli z predchádzajúcich www stránok - www.kanariky-09.eu, ktoré spravoval Mgr. Michal VOJNÍK.  Ako členovi ZO SZCH 'EXOTA'  Vranov nad Topľou mu bol poskytnutý priestor na ich zverejnenie na serveri www.vtactvo.sk. Za obsah týchto www stránok zodpovedá ich autor - Mgr. Michal Vojník.

Vázení priatelia, chovatelia kanárikov!

Vítam Vás na týchto www stránkach, ktoré sú určené všetkým chovateľom farebných kanárikov (FK). Najviac aktuálnych tém tu budú nachádzať práve chovatelia FK, ale okrajovo tieto stránky budú prinášať informácie i pre chovateľov postavových kanárikov (PK) a ich krížencov.
Na týchto stránkach, ktoré sú sporadicky doplňované, sa nachádzajú aj informácie od samotných chovateľov, ktorí sa chovom týchto vtákov zaoberajú. Chovatelia taktiež môžu prispievať svojimi článkami, námetmi, fotografiami, čím sa tento web môže priebežne vylepšovať. Do rubriky "OSOBNOSTI" rád zaradím všetkých chovateľov, ktorí vo svojej chovateľskej ére dosiahli nejaké mimoriadné úspechy v odchove, v šľachtiteľskej činnosti alebo vo výstavníctve.
Tieto stránky boli založené v septembri 2009 prevážne pre záujemcov a chovateľov farebných kanárikov. Časom sa rozšírili i o stránky pre postavové kanáriky a iné zaujímavostí z chovateľskej i komerčnej oblasti. Stránky návštevujú nielen ľudia zo Slovenska a Česka, ale aj z celj Európy, USA, Afriky, Ázie až po Nový Zéland (tí navštevujú tieto stránky podľa štatistiky návštevností od 150 do 200 návštevníkov denne). Doterajšie poradie návštev za spomínané obdobie je nasledovné: USA, Čina, Česko, Ukrajina, Nemecko, Rusko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Nový Zéland, Austrália, Hong-Kong a iné.
Prajem Vám, milí návštevníci, príjemný zážitok pri prezeraní týchto stránok a vyslovujem želanie, aby medzi mnou a Vami bola čo najlepšia spolupráca. Každá dobrá rada sa hodí. Tieto stránky môžu byť vylepšené, čo bude závisieť aj od Vaších podnetov a pripomienok.

Ruším chov

Zo zdravotných dôvodov ruším chov kanárikov (červených i jaspisových), ako aj celé chovné zariadenie.

Kontakt na mňa: +421 948 952 257

Informácia o knihe: "O kanárikoch, ich chove a odchove".

Vážení priatelia, chovatelia kanárikov!

Nakoľko dostávam veľa otázok ohľadom knihy "O kanárikoch, ich chove a odchove" (vydaná v r. 2013), chcem vás informovať, že aj keď je táto kniha už vypredaná, ale môžete sa k nej dostať prostredníctvom časopisu Chovateľ. V súčasnosti kniha vychádza každý mesiac po častiach; prvá časť vyšla vo februárovom čísle z roku 2018 (viď: ). Preto ak máte o knihu záujem aj v takomto podaní, zabezpečte si časopis Chovateľ, kde budete mať možnosť aspoň takto získať cenné informácie o chove týchto ušľachtilých vtákov. Jednotlivé časti postupne vychádzajú tak, ako sú písané aj na štvorstránke v knihe, takže si ich môžete z časopisu oddeliť a založiť do vlastného šanonu. (Autor Michal Vojník.)

Návrat na obsah